Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

jest dostępna w naszym przedszkolu.

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia,

podpisaniem oświadczenia woli do 26 kwietnia 2018 r.

Jego brak będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca

w przedszkolu.

 

 

1. Regulamin rekrutacji
2.  Oświadczenie woli  

 

 

 

Zapraszamy!!!